REALIZOWANE ZADANIA

 

REALIZOWANE ZADANIA


 

 


  "Razem dla Hospicjum Centrum wolontariatu"

Zadanie pn. "Razem dla Hospicjum Centrum wolontariatu" wspierane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jest realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Horyzont" w okresie od 2013-05-01 do 2013-12-31. Zadanie ma na celu pozyskanie i przeszkolenie wolontariuszy hospicyjnych. którzy będą stanowili podstawędziałalności centrum wolontariatu hospicyjnego. Celem nadrzędnym programu jest poprawa sytuacji osób chorych i niepełnosprawnych.

 

" Razem dla Hospicjum. Centrum wolontariatu "

Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Horyzont" ogłaszają nabór na szkolenie wolontariuszy. 

Informacje telefoniczne od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 -15,00 pod nr. 74 641 97 50 
Szkolenie rozpocznie się w dniu 7 października 2013 r. 
Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest złożenie ankiety oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Cele zadania:
Celem głównym realizacji zadania jest wzmocnienie potencjału Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Horyzont" w Wałbrzychu zmierzające do pełniejszego zaspokojenia potrzeb społecznych. Osiągnięcie celu przyczyni się do poprawy sytuacji osób chorych i niepełnosprawnych. Cel główny zostanie osiągnięty drogą realizacji celów szczegółowych, z których najważniejszy to utworzenie centrum wolontariatu hospicyjnego. Pozyskana i przeszkolona grupa wolontariuszy akcyjnych i medycznych będzie stanowiła podstawę działalności centrum. Centrum będzie miało charakter trwały, będzie także miejscem integracji i wsparcia dla wolontariuszy.

Działaniem wynikającym z zadania jest przeprowadzenie szkolenia wolontariuszy.
Szkolenie obejmie część teoretyczną i praktyczną ( warsztaty ). Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Hospicjum w Wałbrzychu przy ul. Krasińskiego 8 ( Piaskowa Góra ).

Szkolenie obejmować będzie następujące bloki tematyczne:

  • Podstawy prawne wolontariatu,
  • Filozofia opieki hospicyjnej,
  • Terminalna faza choroby nowotworowej,
  • Objawy stanu terminalnego,
  • Organizowanie opieki nad chorym,
  • Podstawy komunikowania się w opiece w opiece hospicyjno-paliatywnej,
  • Problemy socjalne w opiece hospicyjno-paliatywnej,
  • Problemy psychologiczne i duchowe w opiece hospicyjno-paliatywnej,
  • Rehabilitacja i fizjoterapia,
  • Osierocenie i żałoba

Serdecznie zapraszamy.

PLIK DO POBRANIA:


 

"Wsparcie chorych długotrwale oraz rodzin tych chorych w powiecie wałbrzyskim"

Zadanie pn. "Wsparcie chorych długotrwale oraz rodzin tych chorych w powiecie wałbrzyskim" jest współfinansowane przez Powiat Wałbrzyski w okresie od 1-04-2013 do 15-12-2013. Program ma na celu poprawę jakości życia chorych unieruchomionych we własnych domach, zapewnienie kompleksowej pomocy medycznej, psychologicznej, zapewnienie bezpieczeństwa chorym oraz ich rodzin.


 

"Udzielanie pomocy chorym na choroby nowotworowe w zakresie paliatywnej opieki domowej"

Zadanie pn. "Udzielanie pomocy chorym na choroby nowotworowe w zakresie paliatywnej opieki domowej" współfinansowane przez Gminę Wałbrzych w okresie od 15-04-2013 do 3011-2013. Program ma celu udzielanie pomocy chorym na choroby nowotworowe oraz wsparcie rodziny i bliskich. Cel zadania będzie realizowany poprzez wyjazdy do miejsc zamieszkania chorych i udzielanie świadczeń w ramach wielodyscyplinarnej opieki.


 

"Wolontariat jako forma edukacji"

Zadanie pn. "Wolontariat jako forma edukacji" jest współfinansowane przez Powiat Wałbrzyski w terminie od 1-04-2013 do 15-12-2013. Celem zadania jest promocja wolontariatu, szczególnie polegającego na opiece nad chorymi i niepełnosprawnymi wśród młodzieży i nauczycieli powiatu wałbrzyskiego, przygotowanie grupy potencjalnych wolontariuszy poprzez przeprowadzenie szkolenia.


 

"Prowadzenie punktu wsparcia psychologicznego dla chorych, ich rodzin oraz osób po stracie bliskich"

Zadanie pn. "Prowadzenie punktu wsparcia psychologicznego dla chorych, ich rodzin oraz osób po stracie bliskich" współfinansowane przez Gminę Wałbrzych. Celem zadania jest wsparcie chorych, ich rodzin w trakcie choroby oraz po śmierci bliskiej osoby, jak równieżzapobieganie problemom psychicznym, marginalizacji, integrowanie rodziny ze środowiskiem.


 

   |   strona główna   |   dodaj do ulubionych   do góry  |

Copyright © Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu
Wszelkie prawa zastrzeżone

design by TONER