REALIZOWANE ZADANIA

 

REALIZOWANE ZADANIA


  

  

Święty Jan Paweł II patron wałbrzyskiego hospicjum stacjonarnego powiedział "Miłość do cierpiących jest znakiem i miarą poziomu cywilizacji rozwoju narodu..."

Od 2016r. wałbrzyskie hospicjum otacza opieką dzieci przewlekle i nieuleczalnie chore
w Wałbrzychu. Wynika to z potrzeb, dzieci unieruchomionych w swoich domach, którzy wymagają systematycznej opieki w miejscu swojego pobytu, a szczególnie rehabilitacji. W takiej sytuacji niezbędna jest pomoc ze strony interdyscyplinarnego zespołu.

Hospicjum we współpracy z Gminą Wałbrzych, realizuje program mający na celu pomoc dzieciom przewlekle i nieuleczalnie chorym. Obecnie naszą opieką objętych jest 16 dzieci. Kolejne 6 dzieci oczekuje na pomoc - niestety brak takich programów w innych gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Przypuszczać należy że dzieci wymagających pomocy jest więcej.

Zwracamy się do wszystkich osób wrażliwych na potrzeby innych o wsparcie naszej akcji. Miesięczna rehabilitacja 1 dziecka to koszt ok. 500 zł. Niestety kwota jaką przeznacza NFZ na rehabilitację jest niewystarczająca.

Większość rodzin dzieci pozostaje w bardzo trudnej sytuacji finansowej, często wynikającej z tego, że jeden z rodziców nie może pracować z uwagi na zapewnienie całodobowej opieki nad dzieckiem, Często są to samotne matki. Sytuacja materialna tych rodzin uniemożliwia sfinansowanie rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego ze środków własnych.

Nasz program ułatwia umożliwia dzieciom utrzymanie sprawności, rodzinom wsparcie
i zapewnienie edukacji zdrowotnej. Zapewniamy dzieciom dostęp do odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy całego naszego zespołu, w tym zapewniamy pomoc wolontariuszy. Staramy się pozyskiwać środki na sfinansowanie pobytów wypoczynkowych.

W ramach tego projektu prowadzona również będzie akcja zbierania funduszy propagowana poprzez billboardy i plakaty. Hospicjum liczy też, że dzięki zaangażowaniu Państwa redakcji apel o wsparcie tego projektu dotrze do większej liczby mieszkańców i przyczyni się do większego zainteresowania lokalnej społeczności problemami małych pacjentów hospicjum w Wałbrzychu, tym bardziej, że lata minione pokazują, iż nasza społeczność zawsze chętnie angażuje się i wspiera potrzebujących, a szczególnie chore dzieci.

Każdy dar serca poprawi ich komfort życia i w trudnej sytuacji w jakiej znalazły się one i ich rodziny przyniesie im pociechę i poczucie, tych trudnych chwilach nie są sami.


KONTO NA KTÓRE MOŻNA WPŁACAĆ DOBROWOLNE DATKI NA RZECZ REHABILITACJI DZIECI. 
Z DOPISKIEM „ DZIECI”
33 1500 1764 1217 6006 2119 0000

 

 

   |   strona główna   |   dodaj do ulubionych   do góry  |

Copyright © Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu
Wszelkie prawa zastrzeżone

design by TONER